הארכת הסגר במספר ימים נוספים

הסגר יוארך? גנץ מתנגד כל עוד הקנסות לא יוכפלו למי שמפר את תקנות הקורונה.