כצפוי: מירב מיכאלי נבחרה לראשות העבודה

כצפוי, מירב מיכאלי נבחרת לעמוד בראש מפלגת העבודה.
כאמור, מפלגת העבודה כיום נמצאת על סף אחוז החסימה.