מסתמן: מיום שישי הקרוב סגר כללי

זה מה שמסתמן כרגע.
לאור נתוני התחלואה המזנקים בקורונה.